Dlažba na terasu

Terasa představuje část domu, která je využívána především v teplých měsících pro příjemné oddechové posezení na čerstvém vzduchu, případně celoročně – je-li vybavena odpovídajícím zastřešením nebo krytou pergolou. Jako součást objektu se terasa buď rozkládá nad sklepními prostorami, nebo je zbudována samostatně jako vedlejší stavba přiléhající k té hlavní na samostatných základech.

V závislosti na tom, zda plní funkci horní stavby sklepních prostor nebo je samostatně stojící, je vytvořena především nosná konstrukce terasy, jež udává především možnosti jejího plošného zatížení. Z uživatelského hlediska je pak jedním ze základních parametrů, jež mají vliv na rozhodování o jejím provedení, řešení povrchu, tedy dlažba. Provedení nášlapné vrstvy ovlivňuje nejen specifické vlastnosti navázané na odolnost vůči porušení (poškrábání, rázu) nebo požární vlastnosti, ale také obecnou životnost a vzhled. Na co se tedy zaměřit při výběru dlažby na terasu?

Typy dlažby pro terasu

Pro pokládku dlažby na terase je nutné vybírat materiály určené do exteriéru. V tomto směru se nabízí široké spektrum možností, prakticky ze všech dostupných stavebních materiálů i jejich kompozitů. Klasickou dlažbu betonovou či keramickou tak doplňují terasy dřevěné, kde nášlapná vrstva tvoří hlavní nosnou část, či povrchy polymerní a kombinované. Každý typ dílce se vyznačuje svými výhodami i nevýhodami, které je nutné při výběru vhodného provedení celé konstrukce i nášlapné vrstvy terasy zvážit.

Betonová dlažba

Betonová dlažba se využívá především jako řešení povrchu pro terasy, jež tvoří primárně stropní (střešní) konstrukci podsklepeného prostoru, není však výjimkou její položení na upravený povrch s odpovídajícím skladebným provedením. Betonová dlažba se vyrábí v různých variantách tvarových i s ohledem na vzhled, barvu či speciální efekty, a také na rozměr.

Betonové dlaždice tak lze pořídit dlažbu zámkovou, skladebnou či velkoformátovou. Hlavní výhodou betonové dlažby je především odolnost, trvanlivost a snadná údržba – nevyžaduje prakticky žádnou údržbu kromě běžného zametání či omývání a dá se poměrně snadno renovovat v případě, že dojde k jejímu mechanickému poškození. Má rovněž výbornou požární odolnost a odolává mrazu. Pokud se rozhodnete pro betonovou dlažbu, musíte počítat s její hmotností a zajistit dostatečné základy, nebo s tím počítat při návrhu spodní stavby.

Kamenná dlažba

Obdobně jako dlažba betonová i přírodní kámen se vyznačuje řadou výhod, které vyplývají především z jeho pevnosti a odolnosti vůči povětrnosti. V porovnání s betonovou dlažbou je ta kamenná o něco dražší, což je dáno jednak jejím původem, jednak vzhledovými vlastnostmi. Kamenná dlažba se stejně jako beton vyznačuje velmi dobrou odolností vůči mechanickému poškození, s ohledem na opracování také snadnou údržbou a velmi dobře odolává povětrnosti. U kamenné dlažby je rovněž nutné počítat s vyšší hmotností dílů a přizpůsobit tomu založení nebo nosnost spodní stavby.

Keramická dlažba

Velmi oblíbenou alternativu betonu či přírodního kamene tvoří dlažba keramická. Ta se vyznačuje optimální cenou, relativně nízkou hmotností i dobrou odolností vůči nepřízni počasí. Keramickou dlažbu je možné pořídit v poměrně široké nabídce vzhledů a barevnosti.

Nevýhoda keramických dlaždic tak spočívá především v obecné křehkosti keramických materiálů, které jsou sice pevné a odolné vůči mechanickému poškození, mají ovšem nízkou rázovou houževnatost, takže se velmi snadno poškodí, pokud na ně spadne těžký nebo ostrý předmět. Druhou nevýhodou keramické dlažby je velmi hladký povrch, proto je vhodnější vybírat dlažbu se zdrsněnou úpravou povrchu (protiskluznými prvky). Díky provedení nášlapné vrstvy nevyžadují keramické dlaždice náročnou údržbu a v případě jejich poškození je lze relativně snadno vyměnit.

Dřevěná terasa

Samostatnou kategorií konstrukčního řešení jsou terasy dřevěné. V porovnání s betonovými, kamennými a keramickými terasami nabízejí dřevěné terasy jednodušší konstrukci, která vyžaduje méně náročné založení. Dřevěnou dlažbu sice lze položit na pevný betonový povrch, mnohem výhodnější je ovšem provedení s podvětráním na sloupkách, které umožňuje odvádět vlhkost ze dřevěných desek nebo latí, které tvoří nejen nášlapnou vrstvu, ale také nosnou vodorovnou konstrukci osazenou na roštu. Nevýhodou masivního dřeva jako materiálu pro venkovní výstavbu je především jeho náchylnost k podléhání biotickým i abiotickým škůdcům.

Jako anizotropní materiál má tendence nerovnoměrně bobtnat a vysýchat, což může být problém při špatné pokládce terasy, která se může vlivem rychlých změn teploty a vlhkosti vzduchu vzdouvat. Působení vody a slunečního záření navíc zapříčiňuje ztrátu barevnosti masivního dřeva. Neošetřené dřevo navíc mohou napadat biotičtí škůdci (plísně, houby, hmyz). Masivní dřevo je poměrně drahý materiál a jeho požadavky na údržbu jsou rovněž vysoké, proto řada lidí preferuje alternativní řešení provedení terasy, přestože masiv je vzhledově i pocitově příjemný a při správném ošetřování trvanlivý.

WPC – dřevoplastový kompozit

Mezi materiály pro stavbu terasy se v posledním desetiletí stále výrazně prosazuje dřevoplastový kompozit, neboli WPC (wood-polymer composite). Tento materiál bývá tvarován do formy dřevěných desek se zdrsňující povrchovou úpravou a spojuje v sobě výhody termoplastů a dřevních vláken, který nejen vzhledem, ale i pocitově připomíná masivní dřevo. V porovnání s ním však nabízí mnohem nižší nároky na údržbu i celkově nižší vstupní investici.

Výhody terasy z dřevoplastového kompozitu

WPC jako alternativa masivního dřeva si nalézá stále větší uplatnění v soukromé výstavbě. V porovnání s betonovou, kamennou nebo keramickou dlažbou nabízí stejně jako masivní dřevo možnost vytvoření lehké roštové konstrukce, na níž je položená dřevoplastová nosná a nášlapná vrstva. WPC je materiál, který kombinuje výhody termoplastů a dřevních vláken – polymerní matrice přináší materiálu především odolnost vůči povětrnosti, kterou lze účinně zvyšovat přísadami. Ty pomáhají omezovat vliv slunečního záření na degradaci polymeru, ale také zlepšovat další užitné vlastnosti včetně probarvování nebo zvýšení odolnosti vůči biotickým škůdcům. Polymerní matrice uzavírá dřevitou moučku, která plní především nosnou funkci (přenáší tahové napětí), do pevné hmoty, která brání průniku vody k jejím vláknům, a tím omezuje bobtnání či vysýchání, což se projevuje velmi dobrou rozměrovou stabilitou. Celkově lze výhody tohoto materiálu shrnout do následujících bodů:

 • dostatečná pevnost a jednoduchost provedení
 • možnost vytvoření lehké roštové nosné konstrukce
 • nízká citlivost vůči povětrnosti – dána především samotnou matricí a přísadami, které
 • vylepšují její strukturu
 • vzhled a pocit při doteku velmi podobné dřevu
 • rozměrová stabilita i při náročnějších podmínkách
 • nízké nároky na údržbu
 • možnost vytvoření různých tvarů i skladebních dílů
 • možnost probarvování
 • nepodléhají biotickým škůdcům
 • přívětivá cena

Dlažbu z WPC je možné pořídit v moderních systémech se snadnou pokládkou, které jsou rovněž jednoduše rozebíratelné a přitom soudržné. Kromě dlažby na terasy či pochůzné plochy kolem bazénů nebo zahradní chodníky lze WPC využít také v podobě obkladových dílců. Velikou výhodou v tomto směru je jejich voděodolnost, která je předurčuje jako vhodný materiál také pro obklady bazénů. Své uplatnění nachází také v podobě drobných výrobků do exteriéru, jako jsou například květináče, případně je z něj možné pořídit plotovky.