Podlahové topení a WPC

Podlahové vytápění má celou řadu předností. Kam je vhodné ho instalovat a jaké výhody má? A pod které podlahy se vlastně hodí?

Co je podlahové vytápění

Podlahové vytápění je typem tzv. velkoplošného topení. To, zjednodušeně řečeno, znamená, že otopnou plochu, která slouží jako tepelný výměník, tvoří stěny, strop nebo právě podlaha.
Může být použito i jako primární zdroj tepla, nicméně nejčastěji se využívá v praxi coby zdroj sekundární.

Podlahové vytápění rozdělujeme na dva základní typy, a to na vytápění teplovodní a elektrické. Tepelný komfort i princip je u obou typů shodný, pakliže je systém zvolen správně s ohledem na typ nemovitosti.

Co se týče vlastního konstrukčního řešení, teplovodní vytápění je tvořeno trubkami, to elektrické rohožemi nebo fóliemi.

Obě alternativy mají i svá další specifika. Elektrické systémy lze doporučit majitelům novostaveb, u nichž je potřeba tepla nižší. Teplovodní vytápění je naproti tomu výhodnější u starších nemovitostí, kde dochází k vyšším tepelným ztrátám.

Dále platí, že elektrický systém se snáze instaluje a vyznačuje se nižšími pořizovacími náklady. Je však nutné kalkulovat i s náklady pozdějšími, do nichž se promítne vysoká cena elektřiny.

Teplovodní systém má naopak nižší náklady provozní, ale majitel musí počítat s vyššími výdaji na jeho instalaci i se složitější realizací.

Jaké jsou výhody podlahového vytápění

Podlahové vytápění vytváří v místnosti komfort. Subjektivní pocit je ve srovnání s tradičním vytápěním mnohem příjemnější díky „teplu od nohou“. Vhodné je to zvláště, pakliže se doma pohybují malé děti, které většinu času tráví na zemi.
Teplota nášlapné vrstvy však nesmí být vyšší než 29°C, případně 33 °C v koupelnách. Pokud by byla vyšší, byl by již pohyb po podlaze nepříjemný. Z toho vyplývá i limit podlahového vytápění, které vzhledem k nízké teplotě není schopno místnost vytopit rychle. To je však jedna z mála nevýhod tohoto systému.

Mechanismus podlahového vytápění je založen na principu sálavého tepla. To ohřeje nejprve plochu podlahy, poté předměty v místnosti a až následně vzduch. Díky tomu se místnost prohřívá rovnoměrněji. Rovnoměrné rozložení teploty způsobuje nižší proudění vzduchu, což vede k výrazně nižší prašnosti. Podlahové vytápění je tudíž vhodným řešením do domácnosti, kterou obývají osoby trpící alergií.

Značnou výhodou v místnostech s podlahovým vytápěním je to, že nedochází k nadměrnému vysušování vzduchu. Vlhkost v místnosti se pohybuje v rozmezí optimálních 45 až 55 %. Způsobeno je to opět sálavým teplem, jehož vlivem nejprve dochází k prohřívání stěn místnosti. Ty až následně prohřívají vzduch. Stačí k tomu ovšem nižší teploty. Což zároveň snižuje náklady na vytápění.

Na rozdíl od otopných těles, jako jsou například radiátory, představuje podlahové vytápění také výrazně úspornější alternativu, která nezabírá v místností užitný prostor. Dispozice místnosti by však měla být plánována předem právě s ohledem na instalaci tohoto vytápění. Pod některé kusy nábytku není systém možné umístit.

Na těleso, které není umístěno viditelně, si také nemůžete sáhnout. A máte-li doma malé děti, jednoznačně si uvědomujete, jak obtížné je vysvětlit jim, že na horký radiátor se nesahá, neboť pálí.

Jak se podlahové vytápění instaluje

Podlahové vytápění je vhodné pro běžné rodinné domy, ale i pro průmyslové či administrativní budovy. Běžně se samozřejmě podlahové vytápění instaluje v interiéru, nicméně je vhodné za určitých okolností také v exteriéru, například pro garážová stání anebo přístupové chodníky k domu.

Využít jej lze také na terasu. Díky tomu si můžete v našich zeměpisných šířkách významně prodloužit možnost terasu využívat. Odborníci též doporučují posuvné zastřešení, ať již z polykarbonátu nebo skleněné.

Podlahové vytápění je možné instalovat v novostavbách, ale i při rekonstrukcích objektů. Systémy jsou vhodné pro místnosti všech půdorysů. Od podlahové krytiny, která se má následně nainstalovat na podlahové vytápění, se vyžaduje co nejvyšší tepelná vodivost.

V praxi to znamená, že vhodné jsou pod podlahové vytápění všechny typy moderních krytin. Majitelé nemovitosti tak mají řadu možností a mohou velmi účinně zohlednit své nároky na životnost, údržbu i vzhled podlahy, ale také své finanční možnosti.

V posledních letech se stále častěji vedle tradičních materiálů, jako je masiv, skloňuje také označení WPC.

Co je WPC

WPC se někdy nazývá též umělé dřevo nebo dřevoplast. Jedná se o kompozitní materiál, který kombinuje plast a přírodní dřevo. Vyrábí se spojením dřevité moučky a polymeru. Nejčastěji se používá polypropylen a vysokohustotní polyetylen HDPE.

Specifické složení podmiňuje řadu žádoucích vlastností, jako je v první řadě dlouhá životnost, maximální odolnost a současně minimální potřeba údržby.

WPC je barevně stálé, nedeformuje se, nepraská a nevytvářejí se na něm třísky. Stejně tak jej charakterizuje voděodolnost, a to i vůči vodě slané nebo chlórované. Většina výrobců tak deklaruje, že WPC bez změny vlastností vydrží přibližně 20 až 25 let.

Navíc je jeho výroba ekologická a lze jej i recyklovat. WPC jako materiál je šetrný nejen k přírodě, ale i k lidem. Je plně zdravotně nezávadný, a to i v přímém styku s lidskou pokožkou. Materiál je bezpečný i pro děti a domácí mazlíčky.

WPC si tak zachovává všechny výhody dřeva včetně atraktivního přirozeného designu a současně účinně eliminuje jeho nevýhody.

Kde se používá WPC

Tradičně je WPC známé v podobě prken, která své využití nacházejí na terasách. Pro použití v exteriéru ostatně materiál předurčují jeho vynikající vlastnosti vzpomenuté výše.

Používá se ale i v altánech, pergolách, zimních zahradách, kolem bazénů či na balkonech. Velmi elegantně WPC působí také v interiéru, který je otevřený nebo přímo navazuje na zahradu. Uplatnění má i coby materiál pro výrobu podlah do užitkových vozidel.

WPC může mít podobu prken, ale také dlaždic. Prkna se vyznačují dutým profilem nebo plným. Je-li to možné, vždy byste měli upřednostnit právě prkna s plným profilem. Dutá prkna jsou sice levnější, ale charakterizuje je nižší nosnost a mohou při nízkých teplotách popraskat.

Snažit se o finanční úsporu za každou cenu proto jednoznačně nelze spotřebitelům doporučit, byť vyšší pořizovací cena může zcela objektivně být považována za jednu z mála nevýhod tohoto inovativního materiálu.

Je možné WPC použít v interiéru?

Ano, WPC je použitelné také v interiéru. Dřevoplast je dokonce velmi vhodný v místech, která jsou mimořádně exponovaná, jako je například kuchyně, koupelna či dokonce technické místnosti nebo jiné prostory, kde vzhledem k nadměrné vlhkosti není možné použít dřevo.

V praxi se proto dnes již můžeme běžně setkat i s WPC podlahami do interiéru. Jedná se o typ podlahy, který patří do skupiny krytin označovaných jako „rigid“ nebo počeštěle „rigidové“. Tato kategorie zahrnuje podlahy, u nichž konstrukci krytiny netvoří polyvinylchorid, ale kompozit.

A právě podle toho, které materiály dále tvoří složení kompozitu, se rigid podlahy rozdělují na několik dalších druhů. WPC je typ, u něhož se využívá malé množství dřevěných vláken přimíchaných do expandovaného pěnového jádra.

Podlaha typu WPC má vrstvenou konstrukci, čímž je podobná dalšímu typu podlah ze skupiny rigid, a to SPC, která má nosnou desku vyrobenou ze směsi plastu a drceného kameniva (vápence).

WPC znají bytoví architekti a interiéroví designéři jako materiál vhodný nejen na podlahy, ale i pro obložení stěn. Zde vytvoří originální designový prvek.

Je možné instalovat WPC prkna na podlahové vytápění?

Ano, možné to je, musí však jít o speciální produkt, který je k tomuto typu instalace výrobcem přímo určen. V takových podmínkách by pak nemělo dojít k deformitám, smršťování či roztahování materiálu.

Konstatování, že jakákoli dřevěná podlaha včetně WPC se na podlahové vytápění instalovat zásadně nesmí, tak můžeme zařadit k prohlášením, která jsou mezi lidmi stále poměrně urputně zakořeněná, avšak jedná se o omyl. Možné to samozřejmě s dodržením všech specifik instalace je.
Mnozí uživatelé mají obavu zejména z tvarové nestálosti dřevěných podlah. Ta je však způsobena prudkými změnami teplot. Obecně pak stačí těmto teplotním šokům podlahu jednoduše nevystavovat.

Abyste zabránili vyboulení WPC podlahových prken vlivem tepla, dodržujte jednak způsob instalace stanovený výrobcem. Týká se to zejména doporučených rozestupů. Důležité je rovněž volit WPC kompozit s větším množstvím dřeva. Právě plast se v prknech při zahřátí rozpíná, a to zejména v podélném směru.